Mon - Fri: 8:00 AM - 4:00 PM   47 Tarnobrzeska Str., 39 - 400 Stale, PL

  570 227 222      biuro@g-con.pl

Wymiary kontenera – podajemy wymiary różnego rodzaju kontenerów

przez Artur Wygryz

Wymiary kontenera nie są dziełem przypadku. Należy pamiętać, że tego typu obiekty zostały opracowane z myślą o zaspokajaniu potrzeb branży transportowej. Dopiero później zaczęły być wykorzystywane w innych celach – magazynowych, usługowych, handlowych czy mieszkalnych. Standaryzacja wymiarów kontenerów przetrwała jednak do dziś i obecnie, przeważająca większość takich obiektów legitymuje się identycznymi wymiarami.

Wymiary kontenera – dlaczego standaryzacja odgrywa tak ważną rolę?

Rozmiar kontenerów jest ważny nie tylko w kontekście możliwości magazynowania towarów, materiałów i innych produktów. Należy pamiętać, że tego typu obiekty zostały opracowane z myślą o transporcie morskim. Od 1955 roku, to właśnie kontenery stanowią podstawowy środek grupowania towarów, a poszczególne jednostki – morskie i naziemne – są projektowane w sposób uwzględniający ich wymiary i pozwalający na zgromadzenie na pokładzie określonej liczby kontenerów. W praktyce oznacza to, że zmiana ich wymiarów wiązałaby się z koniecznością opracowania nowych rozwiązań transportowych, a takie działanie nie miałoby żadnego uzasadnienia ekonomicznego, tym bardziej, że obecnie funkcjonujący system sprawdza się od bardzo dawna. Zatem, jak przedstawia się wielkość kontenerów?

Kontener morski – wymiary kontenera morskiego

Zacznijmy od obiektów tworzonych z myślą o transporcie realizowanym na pokładzie statków. Wymiary kontenerów morskich, które są również kontenerami magazynowymi najczęściej ograniczają się do dwóch kategorii – 20 stóp i 40 stóp.

Za podstawową jednostkę, stosowaną w transporcie morskim, należy uznać kontener 20 stopowy. Wymiary to takich obiektów to 590 cm długości, 235 cm szerokości i 239 cm wysokości. Szerokość i wysokość drzwi to odpowiednio 230 cm i 227 cm. 20 stopowy kontener legitymuje się pojemnością 32,3 m3 i ładownością na poziomie 21 680 kg.

Kolejną jednostką w transporcie morskim jest kontener 40 stopowy. Wymiary wewnętrzne takiej jednostki w wersji standardowej (oznaczanej jako DV) to 1200 cm długości, 235 cm szerokości i 239 cm wysokości. Szerokość drzwi to 230 cm, natomiast wysokość – 227 cm. Tego typu obiekty legitymują się pojemnością 67,3 m3 i ładownością na poziomie 28500 kg. 

Należy pamiętać, że wariant 20 stopowy występuje też w wersji high cube (HC). Zewnętrzny rozmiar kontenera podwyższonego to 1200 cm/235 cm/270 cm, a wewnętrzny – 230 cm/270 cm. Pojemność kontenera wzrasta do 76,3 m3. Ładowność pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 28500 kg.

Warto podkreślić, że w transporcie morskim wykorzystywane są też 45 stopowe kontenery podwyższone. Takie jednostki osiągają długość 1350 cm. Szerokość kontenera to 242 cm, a wysokość – 270 cm. Wymiary drzwi to 230 cm/260 cm. Wszystko to przekłada się na pojemność 88,7 m3. 45 stopowy kontener udźwignie 29550 kg.

Kontener biurowy – wymiary kontenera biurowego

Zastosowanie kontenerów coraz częściej wykracza poza cele transportowe. Tego typu obiekty obecnie wykorzystywane są też w budownictwie modułowym. Z ich pomocą można łatwo i szybko stworzyć obiekty skalowalne o dowolnej powierzchni, stanowiącej wielokrotność pojedynczej jednostki.

Zacznijmy od kontenera biurowego, który łatwo i szybko można zaaranżować na potrzeby prowadzonej działalności. Wymiary kontenera biurowego to 2435×6055 mm.

Kontener budowlany – wymiary

Nie wszystkie kontenery pełnią funkcje biurowe. Tego typu obiekty często wykorzystywane są też na placach budowy, gdzie pełnią funkcję magazynu na sprzęt i materiały lub pojemnika na gruz. Takie rozwiązanie, po odpowiednim dostosowaniu, sprawdza się też jako kontener socjalny. Wymiary kontenera budowlanego to 2435×6055 mm.

Kontener mieszkalny – wymiary

A co z obiektami mieszkalnymi? Wielkość kontenerów z przeznaczeniem do zamieszkania jest zgodna z pozostałymi obiektami tego typu i wynosi 2435×6055 mm.

Standaryzacja wymiarów służy spełnieniu norm ISO dotyczących transportu obiektów kontenerowych. Jako producent, oferujemy również możliwość opracowania i wykonania kontenerów o innych wymiarach. W takim przypadku, rozmiary kontenerów będą w stu procentach dopasowane do potrzeb nabywcy.