Mon - Fri: 8:00 AM - 4:00 PM   47 Tarnobrzeska Str., 39 - 400 Stale, PL

  570 227 222      biuro@g-con.pl

Rozmiary kontenerów – jak duże są obiekty kontenerowe?

przez Artur Wygryz

Rozmiary kontenerów stanowią wartość ustandaryzowaną. Normalizacja tych parametrów służy celom transportowym – dzięki wprowadzeniu typowych rozmiarów, każdy kontener może być przewieziony na dowolnej platformie, która służy do tego celu. Jakie są typowe wymiary kontenera? Poniżej odpowiadamy na to pytanie.

Różne rodzaje kontenerów mogą sugerować, że tego typu obiekty charakteryzują się różnymi wymiarami. Otóż, nic bardziej mylnego. Gdyby każdy producent tworzył kontenery o indywidualnych rozmiarach, praktycznie miałby monopol na ich transport. Nie można zapomnieć, że kontenery zostały stworzone w celach przewozowych (inne zastosowania to odpowiedź na potrzeby rynku, co jednak nie ma nic wspólnego z ich pierwotnym przeznaczeniem). Każdy przewoźnik musi mieć możliwość umieszczenia kontenera na platformie i odpowiedniego zabezpieczenia takiego ładunku. Właśnie dlatego, rozmiary kontenerów podlegają standaryzacji.

Rozmiary kontenerów nie są dziełem przypadku

Kontenery są wykorzystywane w transporcie międzynarodowym od 1955 roku. W celu optymalizacji procesów transportowych drogą morską, powietrzną i lądową, konieczne było ustandaryzowanie ich rozmiarów. Dzięki temu, można było opracowywać jednostki transportowe z uwzględnieniem tych parametrów. To sprawiło, że na ich pokład udało się zmieścić maksymalnie dużą ilość ładunku, co w konsekwencji doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów transportu. 

Taki system doskonale sprawdza się do dziś. Obecnie, każdy kontener transportowy odpowiada standardowym rozmiarom dla tego typu obiektów. Dlaczego na przestrzeni lat nie opracowano nowych rozwiązań? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że pływające jednostki transportowe są użytkowane przez długi czas. Zmiana wymiarów kontenerów wiązałaby się z koniecznością opracowania nowych rozwiązań transportowych. To pociągnęłoby za sobą zmiany w procesach produkcyjnych, a koszt takiego przedsięwzięcia byłby ogromny. 

Nie tylko statki, ale także samoloty i platformy wykorzystywane w ruchu lądowym (drogowym i kolejowym) odpowiadają standardowym wymiarom kontenera. W rezultacie, wielkości kontenerów nie zmieniły się od lat i nawet obiekty niepełniące roli transportowej odpowiadają wymiarom kontenerów morskich. Dokładna specyfikacja dla kontenerów wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym została określona w normie ISO 668.

Kontenery – wymiary:

  • kontener 10-stopowy legitymuje się długością 2991 mm, szerokością 2438 mm i wysokością 2591 mm;
  • rozmiary kontenera 20-stopowego to 6058 mm długości, 2438 mm szerokości i 2591 mm wysokości;
  • kontener 40-stopowy ma 12192 mm długości, 2438 mm szerokości i 2591 mm wysokości.

Warto podkreślić, że ostatni z wymienionych wariantów występuje także w wersji podwyższonej (HC). Jej wysokość to 2896 mm. 

Wysokość kontenera nie jest jedynym parametrem, który należy brać pod uwagę

Zatem, jakie są wymiary kontenerów? W transporcie międzynarodowym mają zastosowanie jednostki 10-, 20- i 40-stopowe. Każdy kontener charakteryzuje się identyczną szerokością i wysokością (wyjątkiem są warianty HC, ale o tym później). Te parametry to odpowiednio 2438 mm i 2591 mm. Różnicą jest natomiast długość.

Najmniejsze kontenery to jednostki 10-stopowe. Taki obiekt legitymuje się długością 2991 mm. Większy wariant 20-stopowy mierzy 6058 mm. Największy jest model 40-stopowy. W tym przypadku, długość kontenera dochodzi do 12192 mm. 

Warto podkreślić, że kontenery 40-stopowe występują także w wariancie podwyższonym. Takie jednostki są oznaczane symbolem HC. Jaką wysokością legitymują się kontenery 40-stopowe HC? W tym przypadku, parametr ten osiąga wartość 2896 mm. 

Kontenery – rozmiary (długość/szerokość/wysokość):

  • 2991 mm/2438 mm/2591 mm – dla kontenera 10-stopowego;
  • 6058 mm/2438 mm/2591 mm – dla kontenera 20-stopowego;
  • 12192 mm/2438 mm/2591 mm – dla kontenera 40-stopowego;
  • 12192 mm/2438 mm/2896 mm – dla kontenera 40-stopowego HC.

Pojemność kontenera

Jak rozmiar kontenera przekłada się na jego pojemność? Oczywiste jest, że im większe wymiary, tym więcej ładunku zmieścimy w środku. Pojemność kontenera 10-stopowego to 16 m3. Kontener 20-stopowy ma pojemność wynoszącą 33,2 m3. Jednostki 40-stopowe legitymują się pojemnością na poziomie 67,7 m3. Najpojemniejsze są modele 40-stopowe w wariancie podwyższonym (czyli HC). Pojemność tak dużego kontenera to aż 76,4 m3. 

Ile waży kontener?

Jakie jeszcze standardy powinien spełniać kontener? Rozmiary nie są jedynym parametrem, uwzględnianym w transporcie morskim, lądowym i powietrznym. Każda jednostka transportowa ma określone dopuszczalne obciążenie. Z tego względu, waga kontenera ma tak samo duże znaczenie, zarówno w kwestii masy własnej, jak i maksymalnej ładowności. 

Wypada jednak podkreślić, że waga poszczególnych kontenerów morskich może nieznacznie różnić się, nawet w obrębie modeli o identycznych rozmiarach. Wynika to z faktu, że różni producenci stosują różne materiały i zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem, co finalnie przekłada się na różnice, mogące dochodzić nawet do kilkudziesięciu kilogramów.

Ile ważą kontenery? Waga kontenerów 10-stopowych to ok. 1280 kg. Modele 20-stopowe ważą ok. 2000 kg. Kontenery 40-stopowe mogą osiągać wagę wynoszącą 3380 kg w wersji standardowej (DV) i 3550 kg w wersji podwyższonej (HC).

Rozmiary kontenerów G-CON

Zastosowanie kontenerów wykracza poza cele transportowe. Obecnie, tego typu obiekty pełnią także funkcje magazynowe, handlowe, usługowe, a nawet mieszkalne. Jakimi wymiarami legitymują się kontenery G-CON? Każdy model w naszej ofercie, bez względu na przeznaczenie, ma 605 cm długości, 244 cm szerokości i 280 cm wysokości.

Podkreślamy jednak, powyższe wartości to standardowe wymiary kontenera. Jako producent, możemy przygotować obiekt niestandardowy, lepiej dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Czytelnicy pytają o rozmiary kontenerów

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania na temat rozmiarów kontenerów.

Jaki jest rozmiar kontenerów morskich?

Rozmiary kontenera morskiego to 10, 20 i 40 stóp, przy czym należy podkreślić, że najczęściej wykorzystywane są warianty 20- i 40-stopowe.