Mon - Fri: 8:00 AM - 4:00 PM   47 Tarnobrzeska Str., 39 - 400 Stale, PL

  570 227 222      biuro@g-con.pl

Rodzaje kontenerów

przez Artur Wygryz

Dostępne rodzaje kontenerów predysponują tego typu obiekty do użytku w najróżniejszych warunkach i celach. Kontenery modułowe, choć charakteryzują się niezwykle prostą konstrukcją, dosłownie zrewolucjonizowały wiele branż, skracając czas postawienia obiektu do absolutnego minimum, ograniczając formalności i przede wszystkim koszty. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że wiele obiektów kontenerowych można użytkować zarówno mobilnie, jak i w formie wolnostojącej. Jakie wyróżniamy typy kontenerów?

Rodzaje kontenerów

Kontenery należy dzielić przede wszystkim ze względu na ich przeznaczenie. Niektóre z nich wykorzystuje się do celów przewozowych, inne zaś pełnią rolę tymczasowych obiektów budowlanych. Każdy kontener ma swoje unikalne cechy, które predysponują go do konkretnego zastosowania. Mając to na uwadze, obiekty kontenerowe należy dzielić na wolnostojące i transportowe.

Kontenery wolnostojące

To grupa kontenerów pełniących funkcję tymczasowych obiektów budowlanych. Nie są trwale związane z gruntem, a także przy spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo budowlane, mogą być stawiane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (w oparciu o zgłoszenie). W tej kategorii mieszczą się następujące obiekty:

 • kontener budowlany – to typ kontenera, który znajduje zastosowanie na placach budowy. W tej kategorii mieści się kontener na gruz i kontener magazynowy, służący przechowywaniu materiałów i narzędzi;
 • kontener socjalny – obiekt zapewniający zaplecze socjalne pracownikom;
 • kontener sanitarny to kontener WC i z kabinami prysznicowymi. Znajduje zastosowanie na placach budowy, polach namiotowych, kempingach, imprezach masowych i wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność zorganizowania węzła sanitarnego;
 • kontener magazynowy kontener dedykowany przechowywaniu towarów, materiałów, narzędzi i maszyn. Taką rolę często pełnią kontenery wykorzystywane w transporcie morskim i drogowym. Do tej kategorii należy zaliczyć także wszelkiego rodzaju kontenery chłodnie;
 • kontener biurowy kontener pełniący funkcję tymczasowego lub stałego obiektu biurowego. Może działać jako samodzielny kontener lub stanowić moduł większego obiektu skalowalnego;
 • kontener handlowy – obiekt pełniący funkcję pawilonu handlowego. Może działać jako pojedynczy moduł, ale ze względu na możliwość łatwego łączenia poszczególnych obiektów w pionie i poziomie, łatwo można stworzyć pawilon o znacznej powierzchni;
 • kontener usługowy obiekt dedykowany działalności usługowej i handlowo usługowej. W tej kategorii mieści się też kontener gastronomiczny. Podobnie jak ich handlowe odpowiedniki, kontenery usługowe mogą być łączone, dzięki czemu da się uzyskać dowolną przestrzeń;
 • kontener mieszkalny – rozbudowana grupa kontenerów przeznaczonych do tymczasowego i stałego zamieszkania. W tej kategorii mieści się pełniący funkcję altanki kontener na działkę, ale nie tylko. Budynki z kontenerów to także dom letniskowy z kontenerów, obiekt całoroczny, a nawet hotel z kontenerów, np. dedykowany pracownikom budowy.

Rodzaje kontenerów w transporcie:

 • kontener 40 stopowy – standardowy kontener. Jest wykorzystywany nie tylko w transporcie lądowym, ale i morskim;
 • kontener izoterma – kontener transportowy pozwalający na utrzymanie temperatury przewożonego ładunku;
 • kontener chłodniczy – kontener transportowy przeznaczony do przewozu ładunków, które wymagają specyficznych warunków przechowywania, nadający się do wykorzystania nawet na znacznych dystansach.

Rodzaje kontenerów morskich

Za oddzielną grupę należy uznać kontenery morskie. Ich wprowadzenie okazało się prawdziwą rewolucją w transporcie drogą morską. Ustandaryzowane rozmiary obiektów transportowych znacząco upraszczają ich załadunek i pozwalają zmaksymalizować wykorzystanie dostępnej na statku przestrzeni. Kontenery transportowe morskie należy dzielić na następujące warianty:

 • kontener high cube i standardowy – mówiąc o kontenerach morskich, na początku należy wspomnieć o podziale na modele o standardowej wysokości (DV) oraz podwyższone, czyli high cube (HC);
 • kontener 20 stopowy – podstawowy model w transporcie morskim. Występuje w wariancie DV i nadaje się do przewozu małych ilości towaru;
 • kontener 40 stopowy – występuje w wersji DV i HC. To najczęściej stosowany wariant w transporcie morskim i drogowym, dedykowany ładunkom o charakterze neutralnym;
 • kontener 45 stopowy – kontener o zwiększonej przestrzeni ładunkowej, występujący w wariancie HC;
 • kontener open top – dedykowany przewozowi ładunków, które nie mieszczą się w drzwiach ładunkowych. Występuje w opcji 20- i 40-stopowej;
 • kontener flat rack – kontener do przewozu ciężkiego sprzętu i ładunków, które nie mieszczą się w standardowym kontenerze. Występuje w wersji 20- i 40-stopowej;
 • kontener platforma – kontener bez ścian, który najlepiej sprawdza się w przewozie nadwymiarowych, jednoczęściowych ładunków. Dostępny w wariancie 20- oraz 40-stopowym;
 • kontener reefer – kontener morski typu chłodnia, dedykowany ładunkom wymagającym specyficznych warunków przechowywania. Występuje w opcji 20- i 40-stopowej.